İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde Fatura Almayanlara Ceza Var

Bildiğimiz üzere internet kullanımının artmasına bağlı olarak, internet üzerinden yapılan alışverişler de oldukça yaygınlaşmıştır. Tüketiciler aynı ürünleri daha ucuza ve zaman sınırı olmaksızın alma imkânının bulunması nedeniyle internet üzerinden alışverişi tercih etmekte ve giderek yaygın bir hal almaktadır. Bu durum, hem satıcı firmalar hem de nihai tüketiciler açısından internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki belge düzeni konusunu ön plana çıkarmaktadır. Çünkü yeni bir yöntem olması nedeniyle, internet üzerinden yapılan alışverişlerde hangi belgelerin düzenlenmesi gerektiği hususunda tereddütler yaşanılmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 229. maddesinde fatura “satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere malı satan veya işi yapan kişi tarafından müşteriye verilen ticari belge” olarak tanımlanmıştır. Yine aynı Kanunun 230. maddesinin 1/5 bendinde ise; “malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz” hükmüne yer verilmiştir.

Yorum Yapın