İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasından Yararlanmak İçin YMM Raporu İbrazı Zorunlu Mu?

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Dde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
21 Nisan 2015
İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde Fatura Almayanlara Ceza Var
2 Mayıs 2015