İş Hanlarında Çalışan Kapıcılara Ödenen Ücretlerin Gelir Vergisi Ve Damga Vergisi Karşısındaki Durum

Yıllara sari inşaat ve onarım işinde işin başlangıç ve bitiş tarihi
15 Ekim 2014
Demirbaşların Amortismana Tabi Tutulmasında Alt Limit Uygulaması
20 Ekim 2014