Kâr Dağıtımı Yasağı Sona Erdi

Kâr dağıtımı yasağı sona erdi

Pandemi sürecinde ekonomik hayatta birçok olumsuzluklar yaşadık. Halen de yaşamaya devam etmekteyiz. Bu süreçte tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik ve toplumsal hayatta daha önce deneyimlemediğimiz birçok yasaklamalar ve sınırlandırmalar ile tanıştık. Bunlardan bize göre en önemlilerinden bir tanesi ile 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ve sonrasında ise 18 Eylül 2020 tarih 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar kâr payı dağıtımına sınırlandırmalar getirilmişti. Yapılan bu yasal düzenlemeler ile sermaye şirketleri 31.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebiliyorlardı. Diğer taraftan geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemezken; kâr payı avansının da dağıtımı yasaklanmıştı.

Söz konusu sınırlandırmaların amacı, ilgili otoriteler tarafından pandemi sürecinde şirketlerin bozulan finansal yapılarını korumak olarak açıklansa da, bu asıl amacın yanı sıra temettü alan firma ortaklarının elde ettikleri bu gelirle dövize yönelmelerinin önüne geçilmesinin düşünüldüğü de bilenen bir gerçektir. Tabi bu uygulamadan Türkiye’de yatırım yapan yabancılar da nasibini alarak elde ettikleri kâr paylarını kendi ülkelerine transfer edemediler.

Bu uygulamanın pandemi sürecinin ve yaşanılan ekonomik sıkıntıların etkilerinin devam ettiği düşünülerek 2021 yılı sürecinde de devam edeceği düşünülerek sermaye şirketleri tarafından buna uygun planlamalar yapılıyordu. Şahsi görüşüm de sürecin uzayacağı yönünde idi. Ancak 31.12.2020 itibarıyla pandemi süreci ile alınan birçok önlem uzatılırken bu konuda herhangi bir uzatma yapılmadı. Yani yasal sınırlamalara son verildi. Sermaye şirketleri 2021 yılında Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği prosedürlere uymak şartıyla herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmadan kâr dağıtımı yapabileceği gibi kâr payı avansı da dağıtabilecektir. Sınırlandırılmanın kaldırılmasının doğru ve yerinde bir karar olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim.

Yorum Yapın