Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

2017 Yılında İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştıranlar İle Yabancı İşçiye Kesilecek İdari Para Cezası Nedir
2 Şubat 2017
KDV, ÖTV, Damga Vergisi Değişiklikleri
3 Şubat 2017