KDV, ÖTV, Damga Vergisi Değişiklikleri

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır
3 Şubat 2017
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslarında Değişiklik Yapılmıştır
3 Şubat 2017