2017 Yılında İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştıranlar İle Yabancı İşçiye Kesilecek İdari Para Cezası Nedir

Sermaye Şirketleri Yıllık Faaliyet Raporunu Hazırlamayı Unutmayın!
2 Şubat 2017
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır
3 Şubat 2017