Konkordato ‘Zombi’ Şirketleri Kurtarıyor!

“Zincirleme iflası önleyecek yeni bir müesseseye ihtiyaç var”

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, uygulamada birlik olmaması sebebiyle konkordatonun uygulanamaz hale geldiğini belirtti, firmaların önünü açacak zincirleme iflasların olmasına engel olacak yeni bir müesseseye mutlak ve acil olarak ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Konkordato ilanı öncesinde bağımsız denetçiden makul görüş alınmasının şart olduğuna dikkat çeken Yılmaz Sezer, bazı mahkemelerin bu kurala uymadan karar verebildiğini bildirdi. Aynı şekilde bir denetçiden makul görüş alamayan firmaların, başka denetçiye gittiğini kaydeden Sezer, sistemin Kamu Gözetim Kurulu tarafından da denetlenmediğini dile getirdi. Gerek mahkemeler, gerekse bankaların uygulamalarında birlik olmamasının da sistemi sıkıntıya soktuğunu söyleyen Sezer, “Konkordato sistemine olan güven, ilgi ve talep bitti. Bize göre sistem ömrünü tamamladı. Bunun alternatifi olarak gösterilen finansal yeniden yapılandırma ise piyasa ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması sebebiyle rağbet görmedi” dedi.

Yorum Yapın