Kurumlar vergisi beyanname düzenleme semineri yapıldı

6361 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye’de Kurulu Finansman Şirketlerine BSMV’ Ye Tâbi İşlemleri Nedeni
7 Nisan 2014
Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Notları
16 Nisan 2014