Kurumlar vergisi beyanname düzenleme semineri yapıldı

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya Ve Yeni Uygulamaya İlişkin SGK Duyurusu
14 Nisan 2017
Konut alımında yeni yöntem “Gayrimenkul Sertifikası” ve vergilendirilmesi
19 Nisan 2017