Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici – Gelir Geçici – KDV1 – Harç Diğer-Harç Kamu Bildirimlerinde Değişik

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90)
29 Mart 2016
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)
5 Nisan 2016