Özel İletişim Vergisinin Gider Olarak Dikkate Alınması Gerekir

Vergi Usul Kanunu’nda “İŞTİRAK” Suçu Yok Ama Cezası Var
22 Temmuz 2015
Serbest Bölgelerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
29 Temmuz 2015