Sanayide elektrik fiyatından TRT fonu kaldırıldı!

YILMAZ SEZER – Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı

Günümüzde vazgeçilmez enerji kaynaklarından birisi olan elektrik enerjisinin fiyatı ülkemizde sadece tüketim tutarı ve dağıtım bedelinin toplamından değil ayrıca bu bedeller üzerinde tahsil edilen fon ve vergilerden oluşmaktadır.

Elektrik fiyatı hesaplanırken tüketim tutarı ve dağıtım bedelinin toplamı üzerinden

– yüzde 1 Enerji Fonu,

– yüzde 2 TRT Payı,

– yüzde 5 Elektrik Tüketim Vergisi ( Bu oran konutlar için olup değişkenlik arz edebilir) alınmaktadır.

Tabii tüm bu bedellerin hepsinin toplamı üzerinden yüzde 18 de KDV tahsil edilmektedir. Yani hep eleştirip söylediğimiz verginin vergisi uygulaması burada da var.

01.07.2017 tarihli resmî gazetede yayınlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 27. Maddesi ile 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunun 4/2-C) maddesine; “(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)” ibaresi eklenmiştir.

Eklenilen bu ibare ile sanayi sicil belgesi olan elektrik abonelerin de tutarı yüzde 2 olan TRT payı kaldırılmış bulunmaktadır.

Burada esas olan sanayi sicil belgesine sahip olmak olarak belirlenmiştir. Yani sanayi sicil belgesine sahip olmayan kişi ve kuruluşlar sanayici olsalar dahi bu haktan faydalanamayacaklardır. Bu haktan faydalanabilmek isteyen ilgililerin, Sanayi Sicil Belgesi Kanunu kapsamında alınmış olan Sanayi Sicil Belgelerini Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden 2016 – 2018 yılı vizelerini yaptırmış olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu müracaatların ilgili organize sanayi bölgesi müdürlüklerine yada doğrudan elektrik temin edilen satış firmalarına yapılması gerekmektedir.

Sanayici olmasına rağmen Sanayi Sicil Belgesi olmayan kişi ve kuruluşlar, belgesi olmasına rağmen gerekli vize işlemini yaptırmamış kişi ve kuruluşlar ve belgesi olmasına ve vize işlemi yapılmış olmasına rağmen indirimli satış için müracaat etmeyen kişi ve kuruluşlar bu haktan faydalanamayacaklardır.

Yani söz konusu indirim otomatik olarak yürürlüğe girmeyecek olup belirli şartların gerçekleşmesi halinde indirimden faydalanmak mümkün olacaktır. Bu nedenle sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenilmesi amacıyla çıkarılan bu uygulamadan faydalanmak için yukarıdaki şartları sağlayan kişi ve kuruluşların biran önce müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ne diyelim sadece sanayi sektörü için başlatılmış olan bu indirimli uygulamanın konutlar dahil diğer tüm sektörlere de uygulanması dileğiyle!

Yorum Yapın