Şirket aktifindeki gayrimenkulün değer artışı bilançoya nasıl aktarılır?

Şirket Aktifindeki Gayrimenkulün Değer Artışı Bilançoya Nasıl Aktarılır?
20 Aralık 2017
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği No: 3 Yayınlanmıştır
21 Aralık 2017