Vergi Paketi (I)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun, 3 Haziran 2021 tarihinde TBMM’ de kabul edilip yasalaşması üzerine, “Şimdi Vergide Reform Zamanı” görüşümü başta DÜNYA Gazetesi olmak üzere birçok platformda dillendirdim. Reformun niçin yapılması gerektiğini gerekçeleri ile açıklayarak, vergilendirme sisteminde köklü değişikliklerin yapılmaması halinde düzenli vergi aflarının kaçınılmaz olduğundan söz ettim. Bu amaçla da konunun tüm taraflarını konuyu değerlendirmek üzere masanın etrafında toplanmaya davet ettim.

01.10.2021 tarihinde TBMM’ne sunulan ‘Vergi Paketi’nin haberini alınca kendimce sevinerek; tamam işte bu beklenen vergi reformu yapılacak diye gerçekten umutlandım. Ama söz konusu kanun teklifini inceleyince bir kez daha anladım ki kanun teklifi köklü değişikler getirmekten çok, sınırlı konularda yapılan makyaj niteliğinde değişikliklerden ibaretti.

Kanun teklifinin genel gerekçesinin ilk paragrafında “mükellefin vergiye uyumlarının gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişiklerin hayata geçirilmesi amacıyla vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur“ ifadesi yer almaktadır.

Aslında bu gerekçe ile ihtiyaçlar çok güzel özetlenmiştir. Ancak değişiklik öngören maddeler tarafımdan incelendiğinde bu ihtiyaçları karşılama konusundaki hassasiyetlerin yeterli olmadığı konusundaki genel bir görüş oluştu.

Bu defa da düşünmeye başladım…

Vergi afları, yapılandırmalar kaçınılmaz olarak devam etmek zorunda,

2022 yılında bir af beklentisi olması zor görünüyor, ama 2023 kaçmaz, Cumhuriyetin 100. yılında yakışır bir vergi affı olmalı diye. Aradan da 2 yıl geçmiş olacak ki, zamanlaması da gayet yerinde olacaktır.

Demem o ki vergi yasalarında köklü değişikler yaparak vergi aflarına son vermek yerine, yeni bir vergi affının tarihi belirlemiş olduk.

Yani bir fırsatı daha kaçırdık…

Söz konusu vergi paketi ile getirilmek istenilen değişikler ve bu değişiklerin uygulamada yaratacağı etkileri izleyen yazılarımla sizlerle paylaşacağım.

Öncelikle yeni vergimiz hayırlı olsun “ Yeniden Değerleme Vergisi”

Yorum Yapın