Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)

Elektrik Enerjisi Tüketiminden Alınan Vergi Ve Benzeri Fonlar
9 Aralık 2015
01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Kriterler
17 Aralık 2015