01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Kriterler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)
17 Aralık 2015
Vergisiz konut satışı
18 Aralık 2015