16 No’lu KVK Tebliği Ile; Teknoloji Geliştirme Ile Serbest Bölgeler Kanunları Kapsamında AR-GE

Taşıt İhraçlarına İlişkin MTV Uyuglaması Güncellemesi
11 Haziran 2018
303 No’lu GVK Tebliğ ile; Elektrik Enerjisi Satışları, Asgari Geçim İndirimi
12 Haziran 2018