2014 Yılında Ücretler Ve Ücret Dışındaki Diğer Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak gelir vergisi tarifesi, 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır. 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak Gelir Vergisi Tarifesi aynen aşağıdadır: “11.000 TL’ye kadar % 15 27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası % 2060.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası % 2760.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası % 35”Müşavirliğimizce anılan tarifenin gelir unsurları dikkate alınarak doğru uygulanması ve uygulamacılara kolaylık ve pratiklik sağlanması bakımından, 2014 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi, – Ücretler, – Ücret dışındaki diğer gelirler olmak üzere ikiye ayrılarak aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir. 1)2014 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

TUTAR

ORAN

(%)

11.000 TL’ye kadar

15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası

20

97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası

27

97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL, fazlası

35

2)2014 YILI ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

TUTAR

ORAN

(%)

11.000 TL’ye kadar

15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası

20

60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası

27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, fazlası

35

Yorum Yapın