2016 /1 Dönem Geçici Vergi Çalışmalarına Dikkat Edilecek Hususlar

Bilindiği üzere 2016 yılı 1 inci dönem geçici vergi beyannamesi 16.05.2016 tarihine kadar verilecektir. Geçici vergi beyannamesinin verilebilmesi için 31.03.2016 tarihi itibariyle aşağıdaki çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. 1- Kasada bulunan dövizler değerlenmelidir. 2- Dövizli alınan çekler değerlenmelidir. 3- Bankalar ile ilgili kayıtlar tamamlanmalı ve dövizli bankalar değerlenmelidir. 4- Dövizli verilen çekler ve senetler değerlenmelidir. 5- Bankalarda bulunan fonlar değerlenmelidir. 6- Alıcılardan olan dövizli alacaklar değerlenmelidir. 7- Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar varsa bunlara ait dava açıldığına dair belgeler ve bunlara ilişkin şüpheli alacak karşılığının ayrılması. Daha önce karşılık ayrılan dava ve icra safhasında bulunan alacaklar için tahsilat yapılmış ise bunların konusu kalmayan karşılıklara kaydının yapılması. 8- Kaydi envanter çalışması yapılmalı ve fiili envanter ile uyumu sağlanmalıdır. Dönem Sonu itibariyle yapılmış stok sayım listelerinin sayımı gerçekleştirenler ve firma yetkilisince imzalanmış ve kaşelenmiş bir suretinin hazırlanması. 9- Üretim işletmelerinde imalat kayıtlarının yapılarak satılan mamul maliyetine aktarılması sağlanmalıdır. Ticari işletmelerde satılan ticari mal maliyetine ilişkin kayıtların yapılması. 10- Alınan ve verilen dövizli avansların değerlemesi yapılmalıdır. 11-Dönem içinde satılan amortismana tabi iktisadi kıymetler varsa bunların kayıtlardan düşülüp düşülmediğinin kontrolü ve dönem içinde satın alınan iktisadi kıymetler varsa bunların amortisman listesine kaydedilip kaydedilmediğinin kontrolünün yapılması. Amortisman listelerinin hazırlanması ve amortisman kayıtlarının yapılması 12- Ücret tahakkukları ve kira tahakkuklarının kayda alınması ve muhtasar beyanname ile kontrolünün yapılması. 13- 280 ve 180 hesaplarda bu dönemi ilgilendiren giderlerin ilgili gider hesaplarına kaydının yapılması. 14- Dövizli kredi hesaplarının değerlemesi yapılmalıdır. 15- Kredi hesaplarının faiz tahakkukları yapılmalıdır. 16- Dövizli satıcılara ait hesapların değerlemesi yapılmalıdır. 17- 2016 yılında ödenmeyen SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin listesi çıkarılmalıdır. 18- KDV tahakkukları yapılmalı ve KDV beyannameleri ile mutabakatı sağlanmalıdır. Saygılarımızla; Güncel Group *Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz

Yorum Yapın