İflas Erteleme Sürecinde Vergi Yükümlülükleri Ve Sorumluluklar

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292)
5 Mayıs 2016
2016 /1 Dönem Geçici Vergi Çalışmalarına Dikkat Edilecek Hususlar
9 Mayıs 2016