2017 senesinde yürürlüğe giren yeni ve ilk af

Vergi afları ve mali ertelemeler ile ilgili daha önce yazdığımız makaleler ile konu hakkındaki görüşlerimizi uzun uzun açıklamıştık.

Şimdi ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 18 Mayıs 2017’de kabul edilen 7020 sayılı yeni af kanunu 27 Mayıs 2017 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanun ile, daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış kamu borçlularına yeni bir imkan tanınıyor. Ancak yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.

Ayrıca bu Kanunla, 31 Mart 2017 tarihi baz alınarak (belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi) feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınmaktadır.

31 Mart 2017 tarihi belirlenmiş olmasına rağmen Gelir ve Kurumlar Vergisine mahsuben 2017’de ödenmesi gereken geçici vergiler ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisinin ikinci taksitleri hariç tutulmuştur.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler 30 Haziran 2017 günü mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunabilecektir.

Söz konusu Kanun kapsamında (Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere ödenecek) vergilerin ilk taksitlerinin 31 Temmuz 2017‘ye kadar ödenmesi; SGK’ya ilişkin ilk taksit ödemesinin ise 31 Ağustos 2017‘ye kadar yapılması gerekmektedir. Yani mükelleflere kolaylık olması açısından bir ay vergi ödemesi diğer ay ise SGK ödemesi koyulmuş ve ilerleyen taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit şekilde ödenecek şekilde planlanmıştır. Ancak daha kısa sürede ödeme yapmak isteyenlere de uygun seçenekler sunulmaktadır.

Ayrıca bu kanun kapsamında hurda araçlara ilişkin de düzenlemede yapılmış olup, araçlar trafiğe çıkış yıllarına göre değerlendirilerek ayrıma tabi tutulmuştur. Trafiğe çıkış tarihi 1997 ve öncesi olan araçlar için ayrı bir düzenleme yapılırken, trafiğe çıkış tarihi 2005 ve öncesi araçlar için farklı bir düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda ana esaslarını açıklamaya çalıştığımız başta vergi ve SGK ödemelerini kapsayan yeni bir af kanunu daha yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Mevcut ekonomik yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla değişik tedbirler ve teşvikler getirilmektedir.

Ancak bu aralar çok sık olarak vergi affının gelmesi hatta biri bitmeden diğerinin hemen başlıyor olması, tarafımızca ya ekonomik yapımızın gerçekten çok kötü olduğu ya da bu af kanunlarının amacına tam olarak ulaşamadığı şeklinde değerlendirilmektedir. Bize göre mükellefler iyi niyetli olarak borçlarına sahip çıkmakta ve ödemek istemekte bu amaçla da çıkan yapılandırmadan faydalanarak borçlarını yapılandırmaktadır. Ancak ekonomik durumları uygun olmadığı için vadelerinde ödemelerini yapamamakta olup, şanslarını kaybederek af hükümlerinden faydalanamamaktadırlar. Bu nedenle de sık sık af kanunları çıkarılmaktadır. Bu durumun kısa zaman içerisinde bitmesini beklemekte bize göre biraz hayalcilik olarak değerlendirilmektedir.

Kısacası tahakkuk var, ama tahsilat maalesef istenilen ve beklenilen düzeyde değil.

Yorum Yapın