AB’den Sağlanan Hibeler Artık Gelir Sayılmayacak Ve Hibe Harcamalarından Stopaj Yapılmayacak

Çek’te reeskonta maliye çözümü
2 Mayıs 2013
AB’den sağlanan hibeler artık gelir sayılmayacak ve hibe harcamalarından stopaj yapılmayacak
8 Mayıs 2013