Yurt Dışına Makine Ve Teçhizat Kiralaması Hizmet İhracatı Kapsamında KDV’ Den İstisna Olacak (Mı)?
1 Mayıs 2013
AB’den Sağlanan Hibeler Artık Gelir Sayılmayacak Ve Hibe Harcamalarından Stopaj Yapılmayacak
8 Mayıs 2013