Arsa Ve Üzerindeki Bina İçin Amortisman Hangi Bedel Üzerinden Hesaplanır?

Gelir Vergisi Genel Tebliği(Seri No: 288)
31 Ocak 2015
Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Gelen Faturaların Giderleştirilmesi Ve KDV İndirimi
9 Şubat 2015