Asgari İşçilik Uygulaması Nedeniyle Hesaplanan Fark İşçilik Primleri Gider Yazılabilir Mi?

Asgari işçilik uygulaması nedeniyle SGK tarafından hesaplanan fark işçilik primleri
19 Mart 2014
Pay Alım Teklifi Esasları
21 Mart 2014