“Astronomik boşanma tazminatı ve nafakadan vergi alınmalı!”

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmıştır
18 Ocak 2019
Astronomik Boşanma Tazminatı Ve Nafakadan Vergi Alınmalı!
29 Ocak 2019