Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde “Hak Edilen Ücret” Ve “Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki İstihkak”

2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Ve SGK Primi Günlük Kazancının Alt Ve Üst Sınırı Nedir?
5 Ocak 2017
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Ceza
6 Ocak 2017