Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Ceza

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde “Hak Edilen Ücret” Ve “Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki İstihkak”
6 Ocak 2017
Karar Defterinin Kapanış Tasdikinin Ocak Ayı İçerisinde Yaptırmayı Unutmayın!
6 Ocak 2017