‘Bağımsız denetim kuruluşlarında bilgi güvenliğinin önemi

KKDF’nin kalkması sevindirdi iki noktada uyarı yapılıyor
14 Nisan 2015
Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Bilgi Güvenliğinin Önemi
16 Nisan 2015