Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik

Karardan Geri Dönüldü: Vergi Cezalarında Yeniden Uzlaşma Kararı Vergide uzlaşma mekanizmasını fiilen ortadan kaldıran karardan geri dönüldü. Gelen tepkiler ve Bakanlıkla yapılan temaslar sonucu uzlaşma müessesesinin eskiden olduğu gibi uygulanması kararı alındı.
Enflasyon Muhasebesi Düzenlemesi Ertelendi
27 Haziran 2024
15.06.2024 tarihli ve 32577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/6/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24547] Sayılı Kararı ile BOBİ FRS madde 5’te yer alan “Büyük İşletme” hadlerinde değişiklik yapılmak suretiyle; a) Aktif toplam 200 milyon üstü olan tutar 400 milyon Türk Lirasına, b) Yıllık net satış hasılatı 400 milyon üstü olan tutar 800 milyon Türk Lirasına Yükseltilmesine karar verilmiş ve söz konusu BOBİ FRS’ye ilişkin değişikliklerin 1.1.2024 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
BOBİ FRS Büyük İşletmeye İlişkin Değişiklikler
27 Haziran 2024