7 Şubat 2024

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49) Hk

Sirkü No: 2024/12 Tarih      : 18.01.2024 Konu      : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49) Hk […]
7 Şubat 2024

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  (Sıra No:485) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:558) Hk

Sirkü No  : 2024/11  Tarih        : 18.01.2024 Konu       : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  (Sıra No:485) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ […]
7 Şubat 2024

Form Ba-Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru Hk.

Sirkü No: 2024/10 Tarih      : 10.01.2024 Konu      : Form Ba-Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru Hk. 3/12/2022 tarihli ve […]
7 Şubat 2024

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik 2024 yılı için Tespit Olunan Hadler Hk

Sirkü No: 2024/8  Tarih      : 09.01.2024 Konu      : Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik 2024 yılı için Tespit Olunan Hadler Hk […]
7 Şubat 2024

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı  Kapsamında Sürdürülebilirlik Raporlamasına Tabi Olacak İşletmelerin Belirlenmesi hk.

Sirkü No   : 2024/7 Tarih         : 05.01.2024 Konu        : Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul […]