28 Şubat 2024

YURT İÇİ GÜNDELİK TUTARLARI

  YURT İÇİ GÜNDELİK TUTARLARI 1/1/2024 – 30/6/2043 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı […]
28 Şubat 2024

ULAŞIM MASTRAFLARI İSTİSNASI

ULAŞIM MASTRAFLARI İSTİSNASI Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin […]
28 Şubat 2024

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI VE ORANLARI

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI VE ORANLARI 2024 Yılı 1/1/2024 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde […]