Bağımsız Denetimde Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Yayınlanmıştır

Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Uygulamalar Revize
17 Ekim 2018
İmar Affında Başvuru Süresi Uzatılmıştır
31 Ekim 2018