Basit Usulden Gerçek Usule Geçen Mükelleflerin Stoklarında Yer Alan Malların KDV’ Si İndirilebilir M

‘Güncel’ bir işbirliği
2 Mart 2013
Özel İndirim Kartlarıyla Firma Çalışanlarına Alışverişlerinde Yapılacak İndirimler
27 Mart 2013