BDDK Tarafından Tek Düzen Hesap Planında Ve Muhasebe Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılmıştır
30 Ocak 2019
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır
2 Şubat 2019