Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

BDDK Tarafından Tek Düzen Hesap Planında Ve Muhasebe Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler
1 Şubat 2019
4. Geçici Vergi Dönemi Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmıştır
13 Şubat 2019