Çalışan Anneye Çocuk Bakım Yardımı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan “Evde Çocuk Bakım Hizmetlerine Destek Projesi”, Antalya, Bursa ve İzmir’den sonra şimdi de İstanbul ve Ankara’da uygulanmaya başlayacak. Proje kapsamında çalışan annelerin 2 yaşından küçük çocuklarının bakımına destek verilmesi amaçlanmakta olup, anne ve bakıcı için şartlar belirlenmiş durumdadır. Proje 5.000 anne ile sınırlı olup, destek tutarı aylık asgari 320 Euro, azami 416 Euro arasında değişmektedir. Projenin uygulanma tarihi ise 2017 yılının son çeyreği olarak belirlenmiştir. Söz konusu mali destekten yararlanmak isteyenlerden gereken şartları taşıyanların 28 Kasım 2016 tarihinden başlayarak SGK’nın web sayfası www.sgk.gov.tr’de açılan linkten veya proje web sayfası www.evdecocukbakimi.net adresinden ön kayıt yaptırmaları mümkün bulunmaktadır. Söz konusu projeden faydalanıp mali destek alabilmek için annenin (çocuğun) ve bakıcının taşıması gereken şartlar bulunmaktadır. Herşeyden önce unutulmamalıdır ki, bu projeden tam zamanlı işçi olarak bir işverenin yanında çalışan sigortalı anneler, ancak sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıklarında yararlanabilmektedirler. Yani anne de sigortalı olarak bir işte çalışacak, çocuk bakıcılığı yapan kadında sigortalı olarak çalışacak. Projeden yararlanabilmek için annenin taşıması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

Başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak,

C. vatandaşı olmak.

Bir işverenin yanında işçi statüsünde sigortalı olarak ve tam zamanlı olarak çalışıyor olmak. Burada SGK’ya her ay 30 tam gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir. Ancak SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olarak çalışanlar bu projeden faydalanmayacaklardır. Bunun dışındaki tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalıları proje kapsamından faydalanabilmektedir. Ancak, banka çalışanı olup SGK’ya bildirimi 5510 sayılı anunun 4/a maddesine göre yapılanlar projeden faydalanabilir.

Projenin uygulandığı illerde yaşamak. Söz konusu projeden faydalanmak için şu anda coğrafi bölge sınırlandırılması da bulunmaktadır. Buna göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinden birinde çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmekte olan anne ve çocuklar projeden faydalanabilmektedir.

Fiilen çalışıyor olmak. Projeden faydalanacak annenin analık izin süresini geçirmiş olması gerekmektedir. Analık izin süresinde olan anneler ancak çalışmaya başladıklarında projeden faydalanabilirler.

Annenin başvuru tarihi itibariyle son bir yıldaki ortalama brüt ücretinin, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmaması gerekmektedir. (Bu tutar 2016 yılı için 3.294,00 TL. dir. Yani bu tutarın üzerinde ücret alan anneler projeden faydalanamazlar.)

Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmaması gerekmektedir. (Yani bebeğin anneannesinin veya babaannesinin veya bebeğin erişkin kardeşinin çocuğa bakıyor olması halinde destekten faydalanmak mümkün değildir.)

Annenin bu proje kapsamında başka bir çocuğa bakmaması gereklidir.

En geç kesin kayıt tarihi itibariyle SGK,ya sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek gerekmektedir. Yani çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı kapsamında bakıcı çalıştırıyor olmak gerekmektedir.

Söz konusu proje kapsamında çalışacak çocuk bakıcısının taşıması gereken şartlar ise aşağıda belirtilmiştir.

C. vatandaşı ve kadın olmak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinin birinde ikamet ediyor olmak. Yani anne ve çocuk hangi ilde ise ikamet ediyor ise bakıcının da ikametgahının da o ilde olması gerekmektedir.

Tam zamanlı sigortalı çalışan olmak. Yani SGK’ya her ay 30 tam gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.

Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak.

En az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olmak.

Söz konusu projenin sosyal devlet çerçevesinde çok isabetli ve faydalı olduğunu düşünmekteyiz. Şartları taşıyan ailelerin gecikmeden başvurmasını öneririz.

Yorum Yapın