Geçmiş Dönemlere Ait (Dava Sürecinde Olan) Faturaların Muhasebeleştirilmesi Ve KDV İndirimi
11 Aralık 2016
2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlerin Tasdiki
16 Aralık 2016