Cep telefonlarına ve akıllı kol saatlerine TRT Bandrol Ücreti zammı

3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanununa göre, TRT gelirleri olarak sayılan gelirlerden bir tanesi de “TRT Bandrol ücreti“ dir. Kanun hükümlerine uygun olarak ilgili ürünler üzerinden belirtilen oranlara göre TRT bandrol ücreti tahsil edilmektedir. 08.08.2017 tarihli resmî gazetedeyayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile bandrol ücretlerindeki uygulama değiştirilerek genel anlamda oranlar değiştirilmiş ve daha önce alınmayan belirli ürünler üzerinden de TRT Bandrol Ücreti alınmaya başlanılmıştır. Daha doğrusu yapılan bu değişiklik ile TRT Bandrol Ücretleri artırılmıştır.

Söz konusu yapılan bu değişiklikle;

  • Cep telefonlarında değişik GTİP kodlarına göre yüzde 6 ve yüzde 7 oranlarında uygulanmakta olan bandrol tutarı, yüzde 10’a çıkarılmıştır. Yani aslında cep telefonlarının fiyatları arttırılan bu bandrol oranı kadar artacaktır.
  • Bilgisayar ve tablet bilgisayarlar için yüzde 2 ve yüzde 3 oranlarında bandrol ücreti alınmaktayken, bu oran tüm ürünler için yüzde 2 olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle sembolik de olsa bir indirim sağlanılmış olmuştur.
  • Akıllı kol saatlerine gelince; söz konusu ürün bugüne kadar hiç bandrol uygulamasına dahil edilmemişken, yapılan bu değişiklik ile yüzde 8 oranında bandrol uygulamasına tabi tutulmaya başlanacaktır. Yani artık akıllı kol saatleri de bandrol uygulamasına tabi olacaktır. Bu nedenle aslında söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile akıllı kol saatlerine zam yapılmıştır.

Bildiğiniz üzere yaklaşık bir ay kadar önce TRT Gelirleri Kanunu’nda yapılan bir değişiklik ile sanayi sektöründe kullanılan elektrik fiyatından TRT fonu kaldırılmış olup, söz konusu uygulama 01.07.2017 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bizim de yazdığımız makale ile destek olduğumuz ve diğer sektörlerde ve konutlarda da kullanılan elektrik tüketimi üzerinden de alınmamasını dilediğimiz elektrikteki TRT fonu indirimi, TRT bütçesinde ciddi bir açık yaratmış olacak ki, bandrol ücretlerinde artış yapılarak bu açık giderilmeye çalışıldı diye düşünüyoruz.

Başka bir deyişle sanayi sektörünün TRT bütçesine sağladığı katkı, bandrol ücretlerinin artırılması ve yeni ürünlere de koyulması ile telafi edilmeye çalışılmıştır diye düşünmekteyiz. Toparlarsak özetle ne oldu; sanayi sektörünün kullandığı elektrik ucuzladı, bandrol ücretinin artması ise önemli değil, o sayılmaz.

Yorum Yapın