Danıştay Karar Verdi: Artık ÖTV, BSMV, ÖİV İle Şans Oyunları Vergisi Beyannameleri

Anlaşmalı Matbaa İşletmecilerinin Düzenledikleri Bilgi Formunu İnternet Üzerinden GİB’e Gönderme
20 Ağustos 2014
Kamuoyunda Torba Yasa Olarak Bilinen 6552 Sayılı Kanunda Yer Alan Vergi Kanunları
1 Eylül 2014