Defterlerin Kapanış Onayları Sürelerı̇ Dışında Da Yapılabilir Mi?

Yurtdışı İşçilere Yapılan Ödemelere İlişkin Vergileme
18 Nisan 2016
İflas erteleme ve iflas sürecinde zamanaşımı
19 Nisan 2016