Değişiklik Yetmez, İhtiyaca Uygun Yeni Bir Müessese Belirlenmeli

Ülkemizdeki ekonomik gidişatın sıkıntı olması, zorda olan firmaların kurtarılması için belli müesseselerin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Öncelikle iflas erteleme, sonrasında konkordato, peşinden de finansal yeniden yapılandırma müessesesi uygulamaya girmiştir. Tabii bu müesseseden başarı sağlayamayan firmalar mutlak suretle iflas etmektedirler. Yani her üç müessesesinde olumsuz sonuçlanması iflası getirmektedir. Bu durum iflas müessesesine olan talebi artırdığı gibi, mevcut uygulamaya ilişkin sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların ortadan kalkması mevcut sürecin daha kolay idare edilmesi sonucunu yaratacaktır.

Liyakat ve hakimiyet ön plana alınmış

Bu düzenleme ile iflas idare memurlarının kimlerden ve nasıl olacağı, hangi eğitimlere tabi tutulacağı belirlenmiştir. Yani bu konuda bir standart getirilmiştir. Bu düzenleme ile iflas idare memurlarından birinin Yeminli Mali Müşavir ve SMMM olması, diğerinin ise hukukçu olması zorunluluğu getirilmiştir. En çok dosya sayısı da 5 ile sınırlandırılmıştır. Bence getirilen en büyük düzenle bu kabul edilebilir çünkü süreç ancak sürece hakim olan ve konusunda yetenekli kişiler tarafından yürütülebilir. Bence bu düzenleme ile bu sağlanmış durumdadır.

İşletmenin bütünlüğü korunuyor

Ayrıca hep konuşulan işletmenin bütünlüğünün sağlanmasına yönelik tedbirler de son derece yerinde ve önemli bir değişikliktir. Böylece işletmenin ekonomik değeri korunmuş ve parça parça haczin ve satışın önüne geçilmiş olunmuştur. Yine işletmede kullanılmayan rehinli malın satışına onay verilmesi de günlük uygulamalarda karşılaşılan sorunlardan biri olması nedeniyle satışa onay verilmesi yerine bir karar olarak değerlendirilmektedir. Yani aslında yapılan değişiklikler ekonominin istediği ve beklediği değişikler olarak icra ve iflas sürecinin uygulanmasına yönelik olumlu tedbirlerdir. Ancak esas olan bu son aşamaya gelmeden işletmelerimizi koruma altına alabilmektir. Bu konuda iflas erteleme de, konkordato da, finansal yeniden yapılandırma da misyonunu tamamlamış gözükmektedir. Esas olan bu müesseselerin yerine ihtiyaca uygun yeni bir müessese belirlemek diye düşünmekteyiz.

Yorum Yapın