Devir Alınan Şirketlerdeki Geçmiş Yıl Zararının İndirilmesi

‘Devir alınan şirketlerdeki geçmiş yıl zararının indirilmesi
11 Eylül 2015
Devir Alınan Şirkete Ait AR-GE İndirimleri
15 Eylül 2015