Eğitim Harcamalarının Gelir Vergisinden İndirilmesi

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ
8 Nisan 2016
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
11 Nisan 2016