Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ

Defterlerin kapanış onayları süreleri dışında da yapılabilir mi?
8 Nisan 2016
Eğitim Harcamalarının Gelir Vergisinden İndirilmesi
11 Nisan 2016