Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Olarak Düzenlenen Faturaların Durumu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)
6 Şubat 2016
Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturaların durumu
8 Şubat 2016