Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)
2 Şubat 2016
Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Olarak Düzenlenen Faturaların Durumu
8 Şubat 2016