Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturaların durumu

Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Olarak Düzenlenen Faturaların Durumu
8 Şubat 2016
İşe İade Edilen Personele Ödenen Tazminatlar Vergiye Tabi Mi? (1)
12 Şubat 2016