Emlak Komisyoncuları Konut Kredisi Kullanmak İsteyen Müşterilerini Anlaşmalı Bankalara Yönlendirmesi

Uygulamada, emlakçılar taşınmaz alım satımına aracılık ettikleri müşterilerinden konut kredisi kullanmak isteyenleri anlaşmalı oldukları bankalara yönlendirerek yönlendirilen müşterilere kredi kullandırılması durumunda ilgi bankalardan yönlendirme karşılığında komisyon almaktadırlar. Bu gibi durumlarda elde edilen komisyonların KDV karşısındaki durumu ve fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği konularında tereddütlerle karşılaşılmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229. Maddesinde fatura, “Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmış, 232. maddesinde ise “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:1- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;2- Serbest meslek erbabına;3- Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;4- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;5- Vergiden muaf esnafasattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.” hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, 3065 sayılı KDV Kanununun 1/1. Maddesinde ise, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümler çerçevesinde, emlak komisyoncularının taşınmaz alım satımına aracılık ettikleri müşterilerden konut kredisi kullanmak isteyenleri anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri karşılığında ilgili bankalardan elde ettikleri komisyonlar, KDV Kanununun 1/1. Maddesine göre KDV’ye tabi bulunmakta olup, bu komisyonlar üzerinden genel oranda % 18 KDV hesaplanması gerekmektedir. Emlak komisyoncularının söz konusu komisyonlar karşılığında bankalara fatura düzenlemeleri zorunlu bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak verilen bir özelgede de, “Gayrimenkul alım satımına aracılık ettiğiniz müşterilerinizden konut kredisi kullanmak isteyenleri anlaşmalı olduğunuz bankalara yönlendirmeniz karşılığında ilgili bankadan elde edeceğiniz komisyon gelirleri için her halükarda fatura düzenlemeniz gerekmekle birlikte, gayrimenkul alım satımına aracılık etmeniz halinde verilen aracılık hizmeti karşılığında da fatura düzenlemeniz gerektiği tabiidir.” Şeklinde görüş bildirilmiştir. (GİB. Ankara VDB.nin 12/08/2013 tarihli ve 27575268-105[229-2013-118]-872 sayılı özelgesi)

Yorum Yapın