Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291)

İflas Erteleme Ve İflas Sürecinde Zamanaşımı
19 Nisan 2016
İflas sürecinde vergi yükümlülükleri ve sorumluluklar (1)
26 Nisan 2016